Havenreglement

Het havenreglement van jachthaven Otto

Net als bij alle andere havens heeft jachthaven Otto een havenreglement. Hierin vindt u de do en don’ts, net als wat uw rechten en plichten zijn als gebruiker van onze jachthaven.

JACHTHAVEN OTTO AALSMEER

Uiterweg 94 1431 AR AALSMEER

Zomer- en winterstalling accommodatie

Reglement voor ligplaatshouders zomer- en winterseizoen.

 1. De nota dient voor aanvang zomerstallingsperiode (1 april) te zijn betaald.
 2. De nota dient voor aanvang winterstallingsperiode (1 oktober) te zijn betaald.
 3. Bij niet tijdige nakoming bent u in verzuim en verliest u het recht op de ligplaats.
 4. 1 parkeersleutel per klant met een parkeerkaart. De kaart is niet overdraagbaar. 5. Afgewerkte olie, koelvloeistof dienen te worden meegenomen en NIET naast afvalcontainer zetten.
 5. Roken in loods op haven en in de sanitair-unit ten strengste verboden.
 6. De afvalcontainers voor op de haven zijn voor huishoudelijk afval en wij verzoeken u dit in vuilniszakken van max. 60 liter te doen, dichtgebonden en ander afval mee te nemen naar huis en ook niet ernaast te deponeren.
 7. Bilgewater en inhoud chemisch toilet kunt in op Uiterweg 417, Jachthaven Stenhuis inleveren.
 8. Leidingwater op de steigers is niet voor het wassen van de boot, maar voor huishoudelijk gebruik.
 9. Het is de huurder van de ligplaats verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenexploitant het vaartuig of ligplaats tot een voorwerp van commerciële activiteit te maken.
 10. Alleen in overleg en toestemming van de havenexploitant kunnen vaartuigen in de verkoop worden genomen. De provisie in overleg en minimumbedrag van € 300,00
 11. Onderverhuur of bruikleen van het gehuurde is niet toegestaan.
 12. U dient uw boot behoorlijk af te meren en in verzorgde staat.
 13. Wanneer de boot verkocht is vervalt de ligplaats deze is niet overdraagbaar. De nieuwe eigenaar kan alleen in samenspraak met exploitant een nieuwe ligplaats huren en restitutie van liggelden is niet mogelijk.
 14. De boten dienen uiterlijk 15 oktober aanwezig te zijn voor de winterstalling en voor de zomerstalling uiterlijk 20 april het water in. Na deze datum wordt er voor het verzetten € 45,00 berekend voor iedere handeling en € 5,00 p/dag stallingskosten
 15. In december en januari is de overdekte winterloods gesloten.
 16. Het is niet toegestaan groot onderhoud te plegen. Nat schuren met doek eronder in overleg en wilt u bij het verlaten van de loods alle spullen verwijderen (verf, kwasten, etc.) en de snoeren uit de stopcontacten verwijderen.
 17. Zonder toestemming geen onderhoud door derden op onze haven.
 18. De eigenaar en beheerder van het terrein stellen zich niet aansprakelijk voor schade door derden aan uw boot of het verloren gaan van eigendommen toebehorende aan recreanten en stallers van boten.
 19. Bij het in gebreke blijven van de huurder t.a.v. Van zijn betalingsverplichtingen heeft de exploitant het recht van retentie.
 20. Voorts gelden de bepalingen die gesteld worden in de HISWA algemene voorwaarden huur- en verhuur lig- en/of bergplaatsen (voor vaartuigen en aanverwante artikelen), en het HISWA Havenreglement.
Jachthaven Otto - Fietsenstalling

Ons aanbod

Ons aanbod bestaat uit: boten, eilanden op de Westeinderplassen en diverse soorten hout.